Biz Kimiz ?

Amacı başta Girne bölgesinde yaşayanlar olmak üzere tüm adadaki gençlerin refahını, toplumla entegrasyonunu ve hem sosyal hem de ekonomik hayata katılımını geliştirmeye katkıda bulunmak olan Girne Gençlik Gelişim Merkezi, 27 Mayıs 2017 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Gençlik ve Gelişim Merkezi bünyesinde yürütülen Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile işbirliği içinde tüm gençlere destek ve hizmet sağlamaktadır.
Girne Gençlik Gelişim Merkezi her kesimden gencin sosyalleşebileceği, insan hakları çerçevesinde farklılıkları anlayarak kabul edebileceği sosyal, psikolojik, kültürel ve entelektüel anlamda paylaşımlarda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri bir alan sağlamanın yanısıra, danışmanlık, kapasite artırıcı faaliyetler, mesleki eğitimler/kursları sunmak ve bu çerçevede etkinlikler organize etmektedir. Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Nisan 2019 itibari ile 142 katılımcıya hizmet vermektedir.
Projenin ilk yılı süresince, Proje Koordinatörü, Kişisel Danışman, İstihdam ve İşletme Geliştirme Danışmanı ve Beceri ve Kapasite Geliştirme Uzmanı’ndan oluşan bir ekip oluşturularak gençlere yönelik çalışmalara başlanmıştır. Merkezin aktif olarak faaliyete geçtiği tarihten itibaren, yerel paydaşlar, bölge okulları ve sivil toplum örgütleriyle temasa geçilerek GİGEM’in misyonu çerçevesinde katılımcılar için tanıtıma ve sunumlarla tanıtım kampanyası içerisine girilmiştir. Buna ek olarak ilk yıl süresince paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi hedefi ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yerel sivil toplum örgütleri ile temaslarda bulunulmuştur.

SOS Çocuk Köyü

Proje Ekibi

Mehmet Aldış

Beceri ve Kapasite Geliştirme Uzmanı

Akile Yüzügülen

Kişisel Danışman

İsmail Bayramoğlu

Proje Koordinatör

Hasan Tabakcı

İstihdam ve İş Geliştirme Danışmanı