Başvuru Rehberi

Hızlandırma Programı

Başvuruları Kapanmıştır ! İlginize çok teşekkürler

GİGEM bünyesinde AB finansmanı ile yürütülen GİGHUB ” Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi” çerçevesinde; genç girişimcilere yönelik Hızlandırma Programı için başvurular kapanmıştır. Hızlandırma Programı’nın temel amacı, toplamda 15 yenilikci iş fikrine mentor desteği, iş planı eğitimi, ve finansal planlama ile hızlandırıp hibe desteği ile aktif iş piyasasına katmaktır. Programla ilgili arka plan bilgisi ve iş fikriniz için teknik destek bulabileceğiniz başlıklara aşağıdaki menülerden erişebilirsiniz.

eu-flag

Genç Girişimcilere Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği tarafından Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı altında finanse edilmekte ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından uygulanmaktadır.

Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi Arka Plan Bilgisi

Amacı başta Girne bölgesinde yaşayanlar olmak üzere tüm adadaki gençlerin refahını, toplumla entegrasyonunu ve hem sosyal hem de ekonomik hayata katılımını geliştirmeye katkıda bulunmak olan Girne Gençlik Gelişim Merkezi, 27 Mayıs 2017 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi her kesimden gencin sosyalleşebileceği, insan hakları çerçevesinde farklılıkları anlayarak kabul edebileceği sosyal, psikolojik, kültürel ve entelektüel anlamda paylaşımlarda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri bir alan sağlamanın yanısıra, danışmanlık, kapasite artırıcı faaliyetler, mesleki eğitimler/kursları sunmak ve bu çerçevede etkinlikler organize etmektedir. Bunun yanında, girişimcilere yönelik sağlanan teknik ve ekonomik destek projesi GİGHUB ile, katılımcıların iş fikirlerini hayata geçirmeleri yönünde destek sağlanmaktadır. 

GİGEM, 2019 yılında Kıbrıs’ın kuzeyindeki genç girişimcileri ve girişimci potansiyeli olan gençleri desteklemek amacıyla  ‘Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi’ni hayata geçirmiştir. Proje çerçevesinde; genç girişimcilere yönelik Kapasite Artırıcı Eğitimler, Hızlandırma Programı, Mentörlük Servisi, Ortak Çalışma Alanı ve Küçük Hibe Programı sunulacaktır.  

Programın genel hedefleri aşağıdaki gibidir;

 • Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe yönelik farkındalığı güçlendirmek
 • Özel geliştirilmiş programlarla gençlerin girişimcilik alanında kapasitelerini güçlendirmek ve bu alandaki yetilerini artırmak.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nin yerel ekosistemdeki pozisyonunu güçlendirerek genç girişimcileri destekleyici bir konuma yerleştirmek.

Hızlandırma Programının Amacı ve Beklenen Sonuçları

Hızlandırma Programı’nın temel amacı, toplamda 15 iş fikrini mentör desteği, iş planı eğitimi, finansal planlama ve fikir geliştirme atölyeleri ile desteklemektir. Hızlandırma Programı eğitimleri, 1.5 aylık bir süreye yayılacak ve toplam 88 saat sürecektir. Hızlandırma Programı boyunca katılımcılar, farklı ölçütler kullanılarak performanslarına göre değerlendirilecek ve Küçük Hibe Programı’na yönelik yetkinlikleri uzmanlardan oluşan juri kurulu ve Proje Ekibi tarafından değerlendirilecektir. Hızlandırma Programı’nın tamamlanmasıyla, katılımcıların kendi ürün ve servislerini hayata geçirebilecek yetkinliğe ulaşması beklenmektedir.

Hızlandırma Programı’nın tamamlanmasının ardından gerçekleşecek olan Küçük Hibe Programı, bu bağlamda katılımcıların yeni iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için önemli bir adım teşkil etmektedir. Küçük Hibe Programı ile, 4 ve 8 arasında değişen her projeye maksimum 8.000 Euro’ya kadar hibe talep edebilecek ve bu programla ürün, servis ve rekabet edebilirliklerini geliştirebileceklerdir.

Küçük Hibe Programı’nın genel amacı, projenin genel amacıyla uyumlu olarak iş sahasına katılmakta zorlanan gençlerin girişimci olarak ekonomik hayata katılmasının önünü açmaktır.

 Hızlandırma Programı’nın beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:

 • Yenilikçi hizmetler, ürünler, üretim prosedürlerinin artırılması;
 • Gelişmiş pazarlama, muhasebe ve insan kaynakları yönetiminin desteklenmesi;
 • Sosyal girişimcilik modellerinin desteklenmesi
Programa Başvuru için Gerekli Özellikler
 • Katılımcıların 20 – 35 yaş arası olması gerekmektedir
 • İnovatif (yenilikçi) bir iş fikrine sahip olması. İş fikrinin bulunduğu sektöre farklı bir anlayış, çözüm ve alışkanlıkları değiştirme yönünde bir yaklaşım getirmesi beklenmektedir. Geleneksel iş modellerinden farklı olarak, sektörlere yönelik farklı iş modelleri katması beklenmektedir. 
Genel Kriterler

Ana seçim kriterleri aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 • Ölçeklenebilir, sağlam ve stratejik iş fikri sunan girişimciler;
 • Sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan faaliyetler; 
 • Yenilikçi olan, önceki ya da mevcut katılımcıların fikirlerine benzemeyen fikirler;
 • Başvuru sahipleri birden fazla proje sunamayacak ve birden fazla hibe alamayacaklardır; 

Kapasite Geliştirme Programına katılan grup ve bireyler ile proje kapsamında düzenlenen ilgili diğer faaliyetlere katılan grup ve bireylerin önceliği olacaktır.

Başvurular Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak ?

Başvuru Formu

Hızlandırma Programına başvuru için, başvuru sahiplerinin doldurmaları gereken online form bulunmaktadır. Bu formun içeriğinde başvuru sahibi hakkında genel bilgiler, destek almak istenen çalışmanın türü, destekle birlikte gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde ulaşılmak istenen çıktı ve sonuçlar ve desteğin hedef grubu bulunmaktadır. 

Başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu rehberde yer alan talimatlar doğrultusunda doldurulmayan formlar geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formu Türkçe doldurulmalıdır.  

Başvuru Formu ve Sunum Dosyasından herhangi biri eksik olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

** Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

Başvurular Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Küçük Hibe Programı ve Hızlandırma Programı başvuru süreci, başvuru rehberi, diğer ek rehberler ve başvuru formunun, 27 Ocak 2021 çarşamba günü www.girnegenclikmerkezi.com/gighub adresinde ilan edilmesi ile başlayacaktır.

Başvurular, bu rehberde yer alan talimatlara göre hazırlanmalı ve aynı web  adresi üzerindeki başvuru formu ve ek dosyaları en geç 26 Şubat 2021 Cuma saat 17.00’a kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmaycaktır.

Başvurularla İlgili Daha Fazla Bilgi Talebi

Hızlandırma programına başvurmayı planlayan kişi ve kurumlar sorularını en geç 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 17:00 ye kadar gighub@soscocukkoyu.org  adresine veya sayfada bulunan iletişim formunu doldurarak gönderilebilirler.

Bu tarihe kadar email üzerinden ve iletişim formundan gelen soruların yanıtları 23 Şubat Salı günü www.girnegenclikmerkezi.com/gighub adresinde yayınlanacaktır.

Belirtilen tarihten sonra gönderilen sorular cevaplanamayacaktır

 Sorularınız için;

27/01/2021 – 25/02/2021 tarihleri arasında kurulacak olan destek masasından, aşağıdaki numaraları arayarak da başvuru hakkında bilgi alabilirsiniz.

Not: Destek masası çalışma saatleri 09:00-17:00 arasında olmaktadır.

Cep: +90 548 830 04 60

Telefon: +90 392 815 0768

GİGEM Facebook Adresi

İş Fikri Sunum Dosyası

** Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

İş fikri sunum dosyası; İş fikrinizi 10 slayt’ta anlatan power point sunum dosyasıdır. İş fikri sunum şablunu dosyasını indirip doldurmanız gerekmektedir. Doldurulmuş olan sunum dosyasını Başvuru Formunun en alt kısmındaki Sunum Dosyası ” Dosya Ekle ” kısmına yüklemeniz gereklidir.

HIZLANDIRMA PROGRAMI

Sorularınız İçin

Program hakkında sorularınız için altta yer alan formu doldurabilirsiniz.

GİGHUB

Partnerlerimiz